Úvodná stránka » Novinky » Tlmočenie v interdisciplinárnej perspektíve

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY FILOZOFICKEJ FAKULTY UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI
si Vás dovoľuje pozvať na odborný seminár

Tlmočenie v interdisciplinárnej perspektíve so zameraním na osobnostné charakteristiky a kognitívne aspekty

2. februára 2015

Odborný seminár je výstupom projektu VEGA č. 1/0547/13 Tlmočnícky výkon v kontexte vybraných osobnostných a kognitívnych charakteristík.

S úvodnou prednáškou vystúpi prof. Ingrid Kurz

Vedeckí garanti: doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.
doc. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD.
PhDr. Martin Djovčoš, PhD.
Organizačný tím: PhDr. Miroslava Melicherčíková
Mgr. Marianna Bachledová


Tešíme sa na Vašu účasť!

OBJEDNAJ

ProTranslator.eu

Všetko pre profesionálnych prekladateľov (školenia, slovníky, konferencie, softvér,...)


Novinky

27.1.2016
Nový terminologický slovník
1.12.2014
Tlmočenie v interdisciplinárnej perspektíve
18.11.2014
Spustenie portálu

archív

Kontakt

ASAP-translation.com, s.r.o.
Boženy Němcovej 4, 949 01, Nitra
0915745142
IČO 35936339
IČ DPH SK2022011728
jakub.absolon