Úvodná stránka » E-shop » Elektronické slovníky » Anglicko-slovenský glosár výrazov z oblasti produktov a služieb

Anglicko-slovenský glosár výrazov z oblasti produktov a služieb

Anglicko-slovenský glosár výrazov z oblasti produktov a služieb

Nepostrádateľný pomocník pre profesionálnych prekladateľov. Jednoducho ho pridáte do svojich projektov v programe SDL Trados Studio a terminológia vám bude "nabiehať" v preklade automaticky. Glosár bol spracovaný z voľne dostupných zdrojov Svetovej organizácie duševného vlastníctva WIPO (World Intellectual Property Organization) a obsahuje viac ako 8 400 termínov. K dispozícii aj vo formáte PDF.

Varianty:
Cena: 10,0 € bez DPH
s DPH: 11,0 €

Anglicko-slovenský glosár výrazov z oblasti produktov, komodít a služieb

Spracoval: Jakub Absolon
Redaktorka: Katarína Absolonová
ISBN 978-80-969670-8-7,
vydavateľstvo ASAP-translation.com, s.r.o.
edícia ProTranslator.eu

Publikáciu si môžete objednať vložením do nákupného košíka kliknutím na ikonu  košík (vpravo pod popisom publikácie) a objednávku dokončíte kliknutím na ikonu objednaj (vľavo hore).


Glosár bol spracovaný z voľne dostupných zdrojov Svetovej organizácie duševného vlastníctva WIPO (World Intelectual Property Organization)  a obsahuje viac ako 8 400 termínov a hesiel z nasledujúcich oblastí:
•    Chemické výrobky používané v priemysle, vede a poľnohospodárstve, vrátane výrobkov, ktoré slúžia na výrobu tovarov patriacich do iných tried.
•    Farby, farbivá a prípravky na ochranu proti korózii.
•    Prípravky na čistenie a toaletné prípravky.
•    Priemyselné oleje a tuky, palivá a zdroje svetla.
•    Farmaceutické výrobky a iné výrobky na lekárske a zverolekárske použitie.
•    Nespracované a čiastočne spracované kovy a jednoduché kovové výrobky.
•    Stroje, obrábacie stroje a motory.
•    Ručné nástroje a náradie používané v rôznych odboroch činnosti.
•    Prístroje a nástroje na vedecké laboratórne výskumy, na riadenie lodí, uhlomery, kancelárske stroje na dierovanie štítkov, počítačové programy a softvér všetkých druhov.
•    Lekárske prístroje, nástroje a pomôcky.
•    Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, výrobu pary, prípravu jedál, chladenie a sušenie, vetranie, rozvod vody a sanitárne zariadenia.
•    Dopravné prostriedky, vozidlá, zariadenia na pohyb po zemi, vo vzduchu alebo po vode.
•    strelné zbrane a pyrotechnické výrobky.
•    Drahé kovy, výrobky z nich alebo nimi pokovované, vo všeobecnosti šperky, bižutériu a hodinárske výrobky.
•    Hudobné nástroje.
•    Papier a lepenka, výrobky z týchto materiálov a kancelárske potreby.
•    Elektrické, tepelné a akustické izolačné materiály a plastové polotovary vo forme fólií, tabúľ a tyčí a výrobky z týchto materiálov.
•    Koža, koženka, výrobky z týchto materiálov, cestovné potreby a sedlárske výrobky.
•    Nekovové stavebné materiály.
•    Nábytok a jeho časti, ako aj presne určené výrobky z dreva, korku, trstiny, bambusu, prútia, rohoviny, kostí, slonoviny, veľrybích kostíc, korytnačiny, jantáru, perlete, sepiolitu, z náhradiek týchto materiálov alebo z plastov.
•    Drobné ručné kuchynské a domáce nástroje a prístroje, toaletné potreby, výrobky zo skla a porcelánu.
•    Plachtovinu a ostatné materiály pre jachtárstvo, laná, materiály na čalúnenie a vypchávanie a vláknité textilné suroviny.
•    Nite a priadze na textílie.
•    Textílie a prikrývky.
•    Odevy, obuv a pokrývky hlavy.
•    Krajčírske potreby a galantérny tovar.
•    Výrobky určené na zakrytie alebo obloženie dlážok a stien pri zariaďovaní.
•    Hry, hračky, telocvičné a športové potreby, ozdoby na vianočné stromčeky.
•    Potraviny živočíšneho pôvodu, zeleninu a iné záhradnícke produkty upravené na priamu konzumáciu alebo konzervovanie.
•    Potraviny rastlinného pôvodu upravené na priamu konzumáciu alebo konzervovanie a prídavné látky na zvýraznenie chuti potravín.
•    Plodiny, ktoré nie sú upravené na priamu konzumáciu, živé zvieratá, živé rastliny a krmivo pre zvieratá.
•    Nealkoholické nápoje a pivo.
•    Alkoholické nápoje (okrem piva).
•    Tabak, fajčiarske potreby, zápalky.
•    Služby - reklama, obchodný manažment, obchodná administratíva, kancelárske práce.
•    Služby - poisťovníctvo, finančníctvo, peňažníctvo, nehnuteľnosti.
•    Služby - stavebníctvo, opravy, inštalačné služby.
•    Služby - telekomunikačné služby.
•    Služby - doprava, balenie a skladovanie tovaru, organizovanie ciest.
•    Služby - spracovanie a úprava materiálov.
•    Služby - výchova, vzdelávanie, zábava, športová a kultúrna činnosť.
•    Služby - vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie, priemyselné analýzy a priemyselný výskum, navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru.
•    Služby - stravovacie služby, prechodné ubytovanie.
•    Služby - lekárske služby, zverolekárske služby, starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat, poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby.
•    Služby - právne služby, bezpečnostné služby na ochranu osôb a majetku, osobné a sociálne služby poskytované tretími osobami na uspokojovanie potrieb jednotlivcov.

WIPO neručí a nenesie zodpovednosť za prípadné chyby alebo opomenutia, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku, ani za prípadnú stratu spôsobenú v s používaním tohto glosára.

Účelom terminologickej databázy je poskytovať podporu profesionálnym prekladateľom pri ich práci a vydavateľ nenesie zodpovednosť za prípadné chyby alebo opomenutia, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku, ani za prípadnú stratu spôsobenú používaním tohto glosára.


Jakub Absolon, Nitra, január 2016

ProTranslator.eu

Všetko pre profesionálnych prekladateľov (školenia, slovníky, konferencie, softvér,...)


Novinky

27.1.2016
Nový terminologický slovník
1.12.2014
Tlmočenie v interdisciplinárnej perspektíve
18.11.2014
Spustenie portálu

archív

Kontakt

ASAP-translation.com, s.r.o.
Boženy Němcovej 4, 949 01, Nitra
0915745142
IČO 35936339
IČ DPH SK2022011728
jakub.absolon